tisdag 1 september 2009

Selektiv varseblivning, polisen och fantasier om kriminella mc-gäng!

Som svar på kommentarer kring artikeln: "Kriminell mc-klubb på väg till Östersund" http://op.se/ostersund/1.1313438 postade Payback följande inlägg:

Selektiv varseblivning är ett begrepp för personer som okritiskt tar till sig information som kan inpassas i deras världsbild men som saknar förmåga att ta till sig sådan kunskap som emotsäger denna världsbild. Det är också vad som kritikerna till mina skrivningar kan sägas inneha då de tillfullo tillgodogjort sig medias och polisens svepande anklagelser men inte förmår ta till sig faktiska, statistiska bevis för motsatsen. Det finns inga tveksamheter, all statistik i frågan är entydig: Det finns inga kriminella mc-gäng! Det finns bara enskilda individer som begår brottsliga handlingar. Läs den refererade artikeln en gång till och läs den med öppet sinne denna gång: http://www.payback.name/#bikerkriminaliteten

Vad gäller anonymitet tror jag inte ett ögonblick på att rädsla ligger bakom detta val.Det betingas endast av en önskan att dölja sin verkliga identitet då den direkt skulle påvisa att signaturerna är poliser.För på spåren känner man djuret!

Peter Schjerva för ABATE Sverige och Nättidningen Payback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar